Upozornenie pre držiteľov Loyalty Card:
Sme radi, že ste sa stali členom našej Roman Restaurants Group a pred použitím vašej Loyalty Card( LC) by sme vás chceli upozorniť na podmienky nášho zľavového systému:
Vzhľadom na nastavenie nášho pokladničného systému je nutné pri použití LC oznámiť a preukázať obsluhujúcemu personálu vašu kartu pred vystavením účtu, počas každej návštevy v našich prevádzkach (Leberfinger, Aucafe, Parcafe, Wine bar & Tapas, Rivers club). Pokiaľ tak neurobíte, zľavu Vám žiaľ nedokážeme poskytnúť.
Prvým použitím karty sa aktivuje Váš osobný účet, na ktorom sa budú ukladať jednotlivé útraty v našich prevádzkach. Útraty na jednotlivých prevádzkach sa sčítavajú. Základná zľava je 10%. Maximálnu zľavu 15% môžete využívať po dosiahnutí súčtu všetkých Vašich útrat v hodnote 1 500€.
Špecifická prevádzka Wine bar & Tapas: základná zľava je 5%. Maximálnu zľavu 8 % môžete využívať po dosiahnutí súčtu všetkých Vašich útrat v hodnote 1 500€.
Špeciálne ponuky Rivers club – zľavu si môžete uplatniť pri priamej konzumácii nápojov na bare vo výške 10%. Táto zľava platí pre jednotlivca alebo menšie skupiny maximálne do 12 osôb. Spoločenské akcie, eventy, oslavy – bude zľava poskytnutá individuálne, na základe dohody medzi Rivers clubom a klientom.
Karta je neprenosná, zľavu si môže uplatniť len držiteľ karty. Zľavu možno uplatniť pre maximálny počet 12 osôb. Väčšie podujatie treba dohodnúť vopred s manažérom konkrétnej prevádzky. Zľavu poskytovanú na kartu nie je možné kombinovať s inou zľavou.
U zmluvných partnerov sa neuplatňujú žiadne zľavy.
Pokiaľ sa LC v priebehu 12 mesiacov nebude využívať, bude deaktivovaná.
RR Group, zaručuje, že osobné údaje v dotazníku budú použité len pre internú databázu a nebudú nikdy zneužité pre iné účely alebo poskytnuté tretím osobám. Zároveň bude držiteľa karty informovať o všetkých akciách prebiehajúcich v našich reštauračných prevádzkach.
Ďakujeme za pochopenie.
Želáme Vám veľa príjemných gastronomických zážitkov,
Vaša RR Group